Nákupem šátku MOM, přebíráte veškerou zodpovědnost za vaše dítě.

 

• Bezpečnost Vašeho dítěte je v první řadě Vaší odpovědností.

• Vždy používejte selský rozum při užívání šátku.

• Ujistěte se, že Vaše dítě má dostatečný přísun čerstvého vzduchu a je schopné volně dýchat.  Šátek nesmí překrývat jeho ústa, ani obličej.

• Dávejte pozor na teplotu dítěte při nošení. Šátek sám o sobě je další vrstvou oblečení pro vás oba. Se svým dítětem sdílíte tělesnou teplotu a může dojít k přehřátí. Volte proto vhodné oblečení. Nezapomínejte ani na případnou potřebu dostatečného zateplení dětských nožiček.

• Vždy se ujistěte, že je dítě správně uvázané. Úvaz dobře dotáhněte a přesvědčte se, že šátek poskytuje dostatečnou oporu. Pohodlné “sedátko” vytvoříte  zastrčením dostatečného množství látky pod zadeček dítěte a roztažením šátku od jedné podkolenní jamky ke druhé.

• Ujistěte se, že hlavička dítěte je dobře zajištěná a kolena jsou výš než zadeček. Tato poloha “žabky” poskytuje optimální polohu kolenního a kyčelního kloubu.

• Pokud nosíte dítě vpředu, vždy byste měli být schopni políbit temeno jeho hlavy.

• Úvaz vždy pečlivě zakončete bezpečným dvojitým uzlem.

• Pokud trénujete úvaz na záda, čiňte tak nad měkkou podložkou nebo s dopomocí druhé osoby.

• Před každým použitím pečlivě zkontrolujte šátek, zda nevykazuje známky opotřebení, nebo trhliny. Pokud objevíte známky jakéhokoli poškození, šátek již nepoužívejte.

• S dítětem v šátku se vyhněte jakýmkoli namáhavým aktivitám a aktivitám jako je řízení auta, jízda na kole, řízení strojů. Zjednodušeně, nedělejte s dítětem v šátku nic, co byste nedělali s dítětem v náručí.

• Nikdy nenechávejte dítě s šátkem bez dozoru.

• Kdykoli se na nás obraťte nebo požádejte o pomoc zkušeného lektora ve vašem okolí.

• MOM nemůže nést zodpovědnost za úrazy vzniklé nesprávným použitím šátku.