IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPRÁVCE A POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost Omnifera s.r.o., se sídlem 6. května 26, Bohuňovice, 78314 , IČO 03215156, zapsána v OR vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka 33868, která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.

Společnost Omnifera s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

JAK NAKLÁDÁME S VAŠIMI INFORMACEMI?

Při nákupu v našem internetovém obchodě (shop.momdesign.com), v rámci procesu nákupu a prodeje od vás získáváme informace, které nám poskytnete, například vaše jméno, adresu, emailovou adresu či telefonní číslo.

Při prohlížení stránek našeho internetového obchodu, automaticky získáme i adresu internetového protokolu (IP) vašeho počítače, abychom získali informace, které nám pomohou zjistit víc o vašem operačním systému a prohlížeči.

Emailový marketing – s vaším povolením vám můžeme posílat emaily o nových produktech, otevření nových prodejen a s dalšími aktuálními informacemi.

Kromě služeb používaných na poskytování služeb tohoto obchodu neposkytneme vaše kontaktní údaje žádné třetí straně.

JAK JSTE ZÍSKALI MŮJ SOUHLAS?

Když nám poskytnete svoje osobní informace na účely vykonání transakce, zadání objednávky, dohodnutí dodání anebo vrácení produktu, přepokládáme, že souhlasíte s tím, abychom takové informace získali a použili je jen pro daný účel.

Když vás požádáme o osobní informace ze sekundárního důvodu, jako je marketing, přímo vás požádáme o výslovný souhlas.

JAK MŮŽU SVŮJ SOUHLAS VZÍT ZPĚT?

Náš emailový marketing vždy obsahuje odkaz na odhlášení, po použití kterého nebudete z naší databáze smazáni, ale váš záznam bude označen jako „zakázaný“, což znamená, že vám v budoucnosti nebudeme posílat žádné emaily.

Pokud po vyjádření souhlasu změníte názor, můžete souhlas s tím, abychom vás kontaktovali, abychom nadále získávali, používali či zpřístupňovali vaše informace, kdykoliv vzít zpět, a to zasláním žádosti na  info@momdesign.com

anebo poštou na adrese:

Omnifera s.r.o.

6. května 26

Bohuňovice 78314

Česká republika

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ

Vaše osobní informace můžeme zpřístupňovat, pokud to vyžaduje zákon anebo pokud porušíte naše podmínky služby.

Kromě služeb, používaných na poskytování služeb tohoto obchodu, neposkytneme vaše kontaktní údaje žádné třetí straně.

WEBOVÉ STRÁNKY

Hostitelem našich internetových stránek je společnost SQUARESPACE. Poskytuje nám internetovou platformu na účely prezentace, díky které vás můžeme informovat o našich novinkách.

Vaše údaje se uchovávají v úložišti dat a databázích společnosti Squarespace, Inc., jakož i v její všeobecné aplikaci. Vaše údaje se uchovávají na bezpečném serveru, chráněném firewallem.

Hostitelem našeho internetového obchodu je společnost WEDOS Internet, a.s.. Poskytuje nám hosting na účely elektronického obchodování, díky které vám můžeme prodávat naše produkty a služby.

Vaše údaje se uchovávají v úložišti dat a databázích společnosti WEDOS Internet, a.s, jakož i v její všeobecné aplikaci. Vaše údaje se uchovávají na bezpečném serveru, chráněném firewallem.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Všeobecně platí, že třetí poskytovatelé, jejichž služby využíváme, získávají, používají a zpřístupňují vaše informace jen v takovém rozsahu, který je potřebný k tomu, aby mohli provádět služby, které nám poskytují.

Někteří třetí poskytovatelé služeb, například platební brány a další zpracovatelé podobných transakcí, však mají své vlastní strategie ochrany osobních údajů, které platí ve vztahu k informacím, které jsme povinni jim poskytnout v souvislosti s vašimi transakcemi spojenými s nákupem.

V případě těchto poskytovatelů vám doporučujeme, abyste si přečetli jejich strategie ochrany osobních údajů, abyste věděli, jakým způsobem budou s vašimi osobními informacemi nakládat.

Když opustíte webovou lokalitu našeho obchodu anebo budete přesměrovaní na webovou lokalitu anebo aplikaci třetí strany, už se na vás nebude vztahovat tato strategie ochrany osobních údajů ani podmínky služby, uvedené na naší webové lokalitě.

Odkazy:

Když kliknete na odkazy v našem obchodě, můžete být přesměrováni mimo naši lokalitu. Nezodpovídáme za postupy jiných lokalit v oblasti ochrany osobních údajů a doporučujeme, abyste si přečetli jejich oznámení o ochraně osobních údajů.

Google Analytics:

náš obchod využívá službu Google Analytics, abychom se dozvěděli informace o jeho návštěvnosti a zhlédnutých stránkách.

You can opt-out from Analytics tracking by clicking on this LINK

BEZPEČNOST

V zájmu ochrany vašich osobních informací přijímáme přiměřená bezpečnostní opatření a uplatňujeme ty nejlepší postupy v odvětví, aby nedošlo k jejich nevhodné ztrátě, zneužití, přístupu k nim, jejich zveřejnění, pozměnění anebo zničení.

ZMĚNY V TÉTO STRATEGII OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo kdykoli tuto strategii ochrany osobních údajů změnit, proto ji často kontrolujte. Změny a objasnění nabudou účinku ihned po jejich zveřejnění na webové lokalitě. Pokud v této strategii vykonáme podstatné změny, budeme vás o její aktualizaci informovat zde, abyste věděli, jaké informace získáváme, jak je používáme a za jakých případných okolností je používáme a/nebo zpřístupňujeme.

Pokud náš obchod převezme jiná společnost anebo dojde k jeho sloučení s jinou společností, vaše informace mohou být převedené na nové vlastníky, abychom vám i nadále mohli prodávat produkty.

OTÁZKY A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud chcete získat přístup k osobním informacím, které o vás evidujeme, opravit je, změnit anebo vymazat, podat stížnost či jednoduše dostat víc informaci, obraťte se na nás na adrese info@momdesign.com

anebo poštou na adrese:

OMNIFERA s.r.o.

6. května 26

Bohuňovice 78314

Česká republika